Flansen

I flush it together and spend one or two days on the machine and use patches,prints,  that I encounter and which I actually do not know what to do with it. Without thinking, rush rush, they arise. Actually, like when I was in the beginning with textiles and  did not yet know the outcome what the material was doing. Back to then but different.

 

 

Ik flans het in elkaar in en aan elkaar in een of twee dagen op de machine en gebruik lapjes, drukjes e.d. die ik tegenkom  en waarvan ik eigenlijk niet weet wat er mee te doen. Zonder nadenken, rush rush, ontstaan ze. Eigenlijk net als toen ik in het begin bezig was met textiel en de uitkomst nog niet wist van wat het materiaal deed. Terug naar toen maar dan anders.

 

flansen* [neersmijten, haastig in elkaar zetten] {1625 in beide betekenissen} klankschilderende vorming, evenals fries flanzje.

flansen ww. ‘op ondegelijke wijze tot stand brengen’
Vnnl. flansen ‘(onserieus of ondegelijk) tot stand brengen’ in Een passe permezo (bepaalde danspas) kan ic wel flanssen[1625; WNT], slordelyk t'zaamen geflanst ‘slordig in elkaar geflanst (een geschreven verslag)’ [1642; WNT slordig], Een yder (trock) sijn hemt uyt, en flanstese aen malcander tot seylen ‘iedereen trok zijn hemd uit en flanste ze aaneen tot zeilen’ [1646; WNT]

 

Scroll naar boven