Geen bericht is goed bericht

want gedurende deze winterstop op mijn site heb ik wel doorgewerkt met textiel. Geoefend met modern quilting en drukken op textiel. Hieronder een twee voorbeelden. Naaiproefjes zijn nieuwe flansen geworden. En verder ben ik bezig met materiaal verzamelen en foto's maken voor twee grotere textielprojecten. Een kleine preview laat ik hier zien en de (werk)titels. Maar verder werk ik in de luwte van het onbekende.  

No message is good news

because during this winterstop on my site I have worked on textiles.
Practiced with modern quilting and printing on textiles. Below are two examples. New sewing props have become new flansen.
Furthermore, I am busy collecting material and taking pictures for two larger textile projects. I will show you a small preview and the (work) titles. But otherwise I work in the lee of the unknown.

de Zeeuwse connectie
Flansen exercising modern quilting
Scroll naar boven