over mij

Ik ben begonnen met  het schrijven van  gedichten en maakte deel uit van De Nieuwe Wilden in de poëzie, een groep dichteressen. We traden op en publiceerden twee dichtbundels.   In die tijd ben ik schilderlessen gaan volgen bij diverse kunstenaars.

In 1992 ben ik naar de Vrije Academie, werkplaats voor beeldende kunsten in Den Haag gegaan. Daar heb ik de afdeling Vlak, schilderen en grafiek, en kunstbeschouwing gevolgd.

Aansluitend heb  ik een masterclasses schilderen en etsen gevolgd bij diverse kunstenaars.  Het schrijven stond toen op een laag pitje want het beeldende kreeg voorrang.

In 2006 ben ik weer gaan schrijven en ben ik tekst en beeld gaan samenvoegen. Ik noem dit Kunst- & Dichtwerk.  

Sinds 2010 combineer ik mijn gedichten ook met filmpjes en plaats die op YouTube. Dit noem ik mijn verbeelde gedichten.

In 2003 heb ik op het Grafisch Media Instituut in Amsterdam les gehad in de nieuwe media: Fotobewerking in Photoshop, Illustrator en webdesign. Ik vulde mijn praktijk aan met het maken van digitale prints, wat ik als een nieuwe manier van grafiek beschouwde. Nu is deze vorm uitgebreid met iPadtekeningen. Ook hiervan ziet u voorbeelden op deze site en op mijn Wall of drawings.

Ik heb geexposeerd in galeries en openbare ruimten in  Nederland, Duitsland, Spanje en Bulgarije.

Naast mijn werk als kunstenaar maakte ik ook websites en huisstijlen voor kunstenaars en kleine bedrijven. Nu ben ik met pensioen en ga al mijn energie weer steken in het maken van mijn vrije werk.

In 2014 ben ik begonnen met werken met textiel.

Sinds 2019 specialiseer ik me ook in alternatieve fotografie zoals cyanotype en gomdruk. Deze technieken gebruik ik zowel onafhankelijk als in mijn textiele werken en mijn boeken.

about me

I started writing poetry and was part of The New Wilden in poetry, a group of women poets. We acted on and published two bundles. During that time I studied painting lessons with various artists.

In 1992 I went to the Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in The Hague. There I studied and worked on the  painting and graphic (etching, monoprint) department, and art review.

After that I followed different masterclasses painting and etching with various artists.  The writing was then on a low level because the visual was given priority.

In 2006 I went writing again and I went to merge text and image. I call this Art & Poetrywork.

Since 2010, I've also combined my poems with videos and put them on YouTube. This I call my visual poems.

In 2003 I had a classes at the Graphics Media Institute in Amsterdam in the new media: photo editing in Photoshop, Illustrator and webdesign. I completed my practice with making digital prints, which I considered as a new way of graphic. Now this form is expanded with iPad drawings. You can also see examples on this site and on my Wall of drawings.

I have exhibited in galleries and public spaces in the Netherlands, Germany, Spain and Bulgaria with paintings and graphic works.

In addition to my work as an artist, I also made websites and house styles for artists and small businesses. Now I'm retired and get my energy back in making my free work.

In 2014 I started with  textiles.

In 2019 I started with alternative photography, cyanotypes and gumprints and and use that as an independent medium as well in my textiles and books. 

Scroll naar boven