Omdat ik voor de grote textiel werkstukken, waar ik mee bezig ben, foto's op stof wilde hebben, heb ik me verdiept in oude fotografie technieken. Eerst in cyanotype wat ik gebruikt heb voor DE ZEEUWSE CONNECTIE, een collage van Zeeuwse lapjes en portretten op canvas van mijn voormoeders en mijn kleindochter. Zes vrouwen uit zeven generaties. En een paar familiestukken uit de Zeeuwse familie. Zoals veel Zeeuwen begin 1900 is ook mijn grootmoeder naar Rotterdam vertrokken. Ik probeer met dit stuk een kleine Zeeuwse geschiedenis in beeld weer te geven. Voor ik begon met DE ZEEUWSE CONNECTIE heb ik dus cyanotypen geleerd en geoefend. Maar ik ben niet meer gestopt met het procedé omdat er voor mij een soort grafische component in zit die ik noodgedwongen (etsen en monotypes) achter me gelaten had.
Hieronder een aantal cyanotypes, blauw en getint en een kleine preview van DE ZEEUWSE CONNECTIE die de voleinding nadert.
Afmetingen van het textiel werkstuk ongeveer 221 cm x 95 cm.

Because I wanted to have photos on fabric for the large textile pieces that I am working on, I studied old photography techniques. First in cyanotype what I used for DE ZEEUWSE CONNECTION, a collage of Zeeland patches and portraits on canvas of my foremothers and my granddaughter. Six women from seven generations. And a few family items from the Zeeland family. Like many Zeelanders in the early 1900s, my grandmother also left for Rotterdam. With this piece I try to portray a small Zeeland history.
Before I started DE ZEEUWSE CONNECTION I learned and practiced cyanotypes. But I did not stop the process anymore because it contains a kind of graphic component that I was forced to leave behind (etchings and monotypes).
Below a number of cyanotypes, blue and tinted and a small preview of THE ZEEUWSE CONNECTION that is nearing completion.
Measurements of the textile about 221 cm x 95 cm.

Scroll to top