Textiel ontwikkeling

Na 30 jaar schilderen en grafiek maken ben ik in 2014 begonnen met textiele werkvormen. Eerst met kleine oefenlapjes, mijn fröbels zoals ik ze noem, naar groter en uitgebreider na het volgen van een paar cursussen. Van handwerk naar de koop van een geavanceerde free motion naaimachine en een viltnaaldje naar een embellisher waarop ik allerlei stoffen door elkaar mix. Ik werk met kant en klare stofjes met motieven maar verf (mijn proeflapjes), stempel en beschilder ook zelf stoffen.Ik ben nog steeds aan het leren, wil nog uitbreiden naar zeefdrukken en naar ruimtelijk werken. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

Textiles development

After 30 years of painting and making graphics, in 2014 I started with textile work forms. First with small practice patches, my fröbels as I call them, to larger and more extensive after following a few courses. From handicrafts to the purchase of an advanced free motion sewing machine and a felt needle to an embellisher on which I mix all kinds of fabrics. I work with ready-made fabrics with motifs but paint (my test patches), stamp and paint my own fabrics. I am still learning, I want to expand to screen-prints and to spatial work. The possibilities are inexhaustible.

Scroll to top